Tietojen suodatus

Teollisuudessa voimme luopua pölyn poistamisesta pölystä, joka on räjähtävää pölyä ja ilmaseosta. Siksi ne ovat tärkeitä prosesseja, jotka liittyvät kivihiilen jalostukseen, puualan puuhun, biomassaan, elintarvikealalla esiintyvään orgaaniseen pölyyn, pölyyn kemian alalla jne. Atexin pölynkerääjä on räjähtävä pölynkerääjä, joka on toteutettu EU: n direktiivin Atex mukaisesti.

Räjähdysvaarallisten pöly- ja ilmaseosten hajottamiseen tarjoamme laitteita ja kaikkia laitteita, jotka on tehty yhdessä sovellettavan 94 / 9WE ATEX-direktiivin kanssa. Niitä voidaan käyttää St1- ja St2-räjähdysryhmään kuuluvan pölyn pölyn poistamiseen. Suodatinjärjestelmissämme on 3D-luokkia. Näin ne voidaan sijoittaa mihin tahansa, joka on luokiteltu vaarattomalle alueelle sekä räjähdysvaarallisille alueille 22.

Laitteiden suojaamiseksi meillä on kaksi tärkeää menetelmää:

RäjähdysvaimennusmenetelmäTämä tekniikka käyttää järjestelmiä, jotka reagoivat automaattisesti räjähdyspaineen alkuun ja tukahduttavat syntyvän räjähdyksen. Menetelmä on varustettu paineantureilla, jotka löytävät tuloksena olevan räjähdyksen, syöttävät sen ohjauspaneeliin, joka puolestaan aloittaa sylinteriventtiilin aktivoinnin sammutusaineella. Järjestelmän vasteaika räjähdyksen havaitsemisesta sen välttämiseksi on vain noin 60 ms. Hyvin nopeasti syntyvä räjähdys estää voimakkaasti tuhoavan paineen syntymisen.

Räjähdyksen helpotusmenetelmäSe alentaa kaikenlaisten kalvojen tai dekompressiopaneelien käyttöä, jotka käyttävät suojattua laitetta räjähdyspaineen ulkopuolelle. Tällä menetelmällä suojattuun laitteeseen kohdistuva paine rajoitetaan uhkaamattomaan hintaan. Käytämme muuntyyppisiä teknisiä kalvoja: pyöreitä tai suorakulmaisia, litteitä tai kuperaja, joissa on katkaisuanturi tai ei, hiiliteräksestä tai haponkestävästä teräksestä. Taudinpurkauksen liekki-ulottuvuuden avulla on tarpeen ilmoittaa kalvon lähellä oleva vaara-alue.

Lisäksi määriteltyjen räjähdysvaara-alueiden käyttö tietyssä laitoksessa, jokainen sen sivu ja alikokoonpano on sovitettu sellaiseen lähestymistapaan, että ne eivät perustu pölyn sytytyslähteen luomiseen.