Sertifikaatin 1 ohje

Euroopan yhteisön perusoletukset

Tarkka vastaus testiin "mikä on CE-sertifikaatti?" liittyy Euroopan unionin toiminnan perusoletusten ratkaisuun. Osoittautuu, että sen tekemisen periaate on kolme periaatetta: tavaroiden, kasvojen ja rahan vapaa liikkuvuus. Edellä esitettyjen periaatteiden luomiseksi EU: n jäsenvaltiot päättivät poistaa kaikki yhteisön sisäisen kaupan esteet ja solmivat myös yhteisen poliittisen sopimuksen muiden kuin EU: n kumppaneiden kanssa. Yhteisön markkinoilla nykyisen vaihdon ansiosta luotiin vaihtoalue, samanlainen kuin miehityksen yhdessä maassa. Olet saanut sen. Tarkennan sisämarkkinat tai yhteismarkkinat.

Euroopan yhteismarkkinat ja tavaroiden markkinoille saattaminen

Member XXLMember XXL Member XXL Luonnollinen tapa vaikuttavalle jäsenpituudelle saadaksesi uusi laadukas kokemus molemmille kumppaneille!

Yksi vaikeimmista maiden välisen kaupan esteistä on tilannetta ja tuoteturvallisuutta koskevat kansalliset vaatimukset. Joissakin maissa oli uusia sääntöjä ja normeja, jotka jaettiin merkittävästi eri maiden välillä. Tuottajan, jonka aion myydä tulokseni uusissa maissa, oli täytettävä henkilökohtaiset vaatimukset. Kaupan esteiden poistamishankkeessa tuli eroavaisuudet poistamaan. Materiaalikauppaan yhdistettyjä standardeja ei voitu poistaa. Siksi koko yhteisössä standardisointia puolustettiin, minkä ansiosta kaupankäynti vaihdettiin näihin vaatimuksiin.

Alkuvaiheessa yritettiin säännellä EU: n säädöksiä vaikutusten ja materiaalien yksilöllisen laadun suhteen. Tällaisesta ratkaisusta vapautettujen monimutkaisuuden ja aikaa vievien prosessien ohjeista.

Ratkaisuna osoittautui liittymisen yksinkertaistaminen teknisen yhdenmukaistamisen kysymykseen. Tietyille tuoteryhmille on määritelty olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka on täytettävä ennen tavaroiden tai tuotteiden tuomista ostettavaksi Euroopan yksinkertaisille markkinoille.

EU: n ulkopuolelta tulevien yrittäjien, jotka haluavat esitellä yhteisön markkinoilta ostettavan tuotteen, esimerkiksi Turkista, on vastattava, jotta heidän tuotteensa täyttävät EU: n laatuvaatimukset ja arvot. Heidän vastuullaan todistaa tämä tosiasia.

Yhdenmukaistetut standardit on luotu, joiden ansiosta yrittäjät tietävät mitkä olennaiset vaatimukset on täytettävä. Ei velvollisuutta käyttää näitä perusteita. Yrittäjä voi osoittaa ulkomaisella menetelmällä, että hänen tuotteensa on hyväksytty yhteisömyyntiin.

CE-sertifikaatti - valmistajan vakuutus

CE-merkintä ei ole mitään outoa, mutta valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää häntä kiinnostavien direktiivien perusvaatimukset.Onko valmistajan ilmoituksen tai valtuutetun edustajan symbolisivu. Se vahvistaa, että tuote on täyttänyt tärkeät vaatimukset, jotka sisältyvät erityistä tuotetta koskeviin tietoihin. Tästä syystä on olemassa yksi tai useita erilaisia ​​direktiivejä.

Yhteisön lainsäädännössä säädetään CE-merkinnällä varustetun tuotteen vaatimustenmukaisuusolettamisesta ja turvallisuuden vähimmäisvaatimusten täyttämisestä.

Tuotteelle annetaan CE-sertifikaatti valmistajan tai valtuutetun edustajan yksilöllisellä vastuulla. Tämä jatkuu sen jälkeen kun on todistettu, että tuote täyttää direktiivin perusvaatimukset. Tämän tosiasian toteamiseksi hankitaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely ja hyvää vaatimustenmukaisuusvakuutusta seuraa vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä voi olla paljon riskisuhteita, jotka liittyvät tietyn tavaran omistamiseen. Mitä nopeammin hedelmien omaisuusuhka on ja mitä monimutkaisempi se on, sen tuottajan tai valtuutetun edustajan on suoritettava monia menettelyjä. Yksittäisissä tapauksissa on suositeltavaa työskennellä jopa noin tusinan yhteisön standardin vaatimusten kanssa.