Luun kolposkopia

Monissa tehtaissa ja varastoissa voi olla räjähdysvaara. Tämä vaara syntyy, jos valmiste sisältää nesteitä tai kiinteitä aineita, jotka muodostavat räjähtäviä kaasuja, tai jotka käyttävät räjähdyspotentiaalia, jos sekoitetaan riittämättömästi.

Räjähtävä ilmapiiri esiintyy yleensä, kun asuntojen lämpötila on liian korkea tai jos on ns. Sähkökaari. Joskus on olemassa räjähdysvaara, kun se luo kipinän paikkaan.

Erityiset tehtaat ja tuotantotalot ovat yleensä hyvin suojattu räjähdyksiltä, ​​mutta joskus ei ole aavistustakaan esimerkiksi paikoissa, kuten huoltoasemilla, joissa räjähdysvaaraa johtavat usein siellä olevat ihmiset - kouluttamattomat, tahattomat, pudottavat savukkeita mahdollisesti räjähdysalttiilla alueilla.Erityistä räjähdyssuojausta tulisi laajentaa paitsi huoltoasemille, myös lentokentille ja jätevedenpuhdistamoille myös tiloissa, joissa etsitään viljakasveja. Telakoilla on myös räjähdysvaara, josta kaikki eivät tiedä.

Edellä mainitut paikat sisältyvät säädökseen, joka vaatii erityisen räjähdyssuojan laajentamista. Jotta laillista toimintaa, omistajien, myös naisten, jotka päättävät tällaisista paikoista, on osoitettava, että heillä on myös huomattavasti erilaisia ​​todistuksia, kuten EY-tyyppitarkastustodistukset.

Suurimman osan räjähdyssuojausta (n räjähdystä koskevista määräyksistä järjestää Euroopan unioni, mikä tarkoittaa, että nämä määräykset pannaan luonnollisesti täytäntöön heidän omaksi edukseen siitä hetkestä lähtien, kun kuulumme ryhmään.Jokaisen räjähdysvaarallisen laitoksen omistajan tulee osoittaa tarkasti paikan erityispiirteet raportissa ja näyttää myös mahdolliset skenaariot tilanteista, joissa hän voi päästä räjähdykseen.