Leikkikenttien turvallisuusstandardit

Jo nyt on olemassa sekä eurooppalaisia että oikeudellisia määräyksiä työntekijöiden suojelusta asunnoissa, joissa on räjähdysvaara. Sama näistä eurooppalaisista asiakirjoista on 16.12.1999 annettu tieto 99/92 / EY, jossa otetaan huomioon vähimmäisvaatimukset, jotka lopulta parantavat räjähdysvaarallisten ympäristöjen vaarassa olevien työntekijöiden luottamusta ja terveyttä.

Tämä asiakirja asettaa vaatimukset ensisijaisesti työnantajalle. Ensinnäkin työnantajan on taattava, että sen tyypit ovat turvallisia normaalin kirjan tekemisen yhteydessä. Lisäksi se estää räjähtäviä pitoisuuksia työpaikalla. Samalla se estää sytytyslähteitä, jotka voivat alkaa millään tavalla. Lisäksi tämän direktiivin on vähennettävä räjähdyksen erittäin vaarallisia vaikutuksia. Puolan tasavallassa on myös säädöksiä, joista päätetään edellä käsitellyllä alalla. Tämä koskee lähinnä 29. toukokuuta 2003 annettua asetusta, itse asiassa työntekijöiden työntekijöiden luottamusta ja hygieniaa koskevia vähimmäisvaatimuksia työpaikoilla, joissa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmapiiriä (lain nro 1007, 2003, kohta 1004 8. heinäkuuta 2010 annettuun asetukseen, joka koskee pääasiassa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotka liittyvät räjähdyskelpoisen ilmapiirin helposti esiintymiseen taustalla (Journal of Laws, 2010, nro 138, kohta 931, jossa sovelletaan edellä käsiteltyä direktiiviä.Räjähdysturvallisuus on räjähdyssuojattu, johon kuuluu myös talon ja materiaalien suojaaminen, mutta myös työntekijöiden hallinta. Siksi on erityisen tärkeää, että työnantajat määrittävät mahdollisesti räjähdysalttiit alueet. Lisäksi on kiire tarkistaa jo räjähdysvaarallisia järjestelmiä, jotka suorittavat erityisen tärkeän henkilön räjähdyssuojattavan turvallisuuden koossa. Samalla on laadittava räjähdysvaarojen arviointia ja räjähdyssuojausta koskevat asiakirjat. Näiden kirjeiden tekeminen perustuu valtiovarainministeriön 7. kesäkuuta 2010 antamaan määräykseen (Lehdet 2010, nro 109, kohta 719 sovellettavien lakisääteisten määräysten ja teknisten asiakirjojen sekä talousministeriön asetuksen perusteella. annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010 (Journal of Laws, 2010, nro 138, kohta 931.