Kansainvalinen turvallisuus

https://start-detox5600.eu/fi/

Perustyöolosuhteet aiheuttavat räjähdysvaaran, joka on erittäin suuri uhka ihmisten terveydelle ja kestolle. Kauhean onnettomuuden riskin vähentämiseksi Euroopan unioni on sisällyttänyt räjähdyssuojadirektiivin 30. kesäkuuta 2003. Seuraavassa esittelemme & nbsp; atex-tapaustutkimuksia.

Mikä on atex?Ranskan kielen Atmosphere Ecplosible salaperäisen kuulostavan ATEX-käsitteen mukaisesti suljetaan kaksi erittäin suurta EU-direktiiviä, joissa sanotaan räjähdyssuojaus. Ensimmäinen niistä on neuvosto 94/9 / EY - ATEX 100a, joka käsittelee pääsyvaatimuksia sellaisten laitteiden hankkimiseen, jotka ohjaavat, suojaavat ja parantavat tarkoitukseen käytettyä elämää potentiaalisesti räjähtävän ilmapiirin ulkopuolella sekä laitoksia ja elämänvalvontajärjestelmiä. räjähdysalttiilla alueilla.

Myöntämällä tuotteelle CE-merkinnän, valmistaja vakuuttaa, että tämä vaikutus täyttää kaikki siihen sovellettavien direktiivien, toisin sanoen uuden ratkaisun, vaatimukset. Suunnitelmassa, jolla määritetään, vastaako tietty tuote uuden käyttäytymisdirektiivin vaatimuksia ja että sille annetaan CE-merkintä, suoritetaan vaatimustenmukaisuuden arviointi. Uudet ratkaisudirektiivit säätelevät uhkia, jotka valmistajan on havaittava ja niistä on päästävä eroon ennen materiaalin käyttöönottoa.

Toinen direktiivi 1999/92 / EY - ATEX 137 on erityisen tehokas sen laitoksen työntekijöiden kannalta, jolla he voivat kohdata mahdollisesti räjähdysalttiit alueet. Sen perusta perustuu jokaisen työtä tekevän ja tietyillä alueilla esiintyvän naisen luottamukseen ja terveydenhuoltoon.

Kenelle on atex-koulutus?ATEX-koulutus liittyy räjähdyssuojaan ja ATEX-periaatteeseen. Ne on osoitettu kaikille vieraille, jotka toimivat mahdollisesti räjähdysalttiilla alueilla, mukaan lukien johtohenkilöstö, tekninen henkilökunta ja arvokkaasti kirjan turvallisuudesta ja hygieniasta vastaavat henkilöt. Johtamisen suorittaminen on ennakkoedellytys PN-EN 60079-17-suositusten saavuttamiseksi Ex-pintojen henkilöstön pätevyysvaatimuksista. On syytä mainita, että ATEX-koulutus ei korvaa pääohjekoulutusta, joka on suoritettava erikseen, silloin kannattaa valita tunnetun yrityksen palvelut, jotka voivat tarjota kattavan koulutuspaketin.